Batas Pambansa

Ang mga Batas Republika ay may maraming pangalan. Noong panahon ng mga Amerikano, ito ay tinatawag na “Acts”, pero noong panahon ng Komonwelt ng Pilipinas, ito ay tinatawag na “Commonwealth Acts” (mga Batas Komonwelt). Pagkatapos ng kalayaan, pinalit ang pangalan sa “Batas Republika”, pero ito ay pinalitan upang maging “Batas Pambansa” noong panahon ni Marcos dahil sa paglikha ng Batasang Pambansa. Ibinalik ang katawagang “Batas Republika” noong 1986, pagkatapos ng Rebolusyon ng EDSA.

1-100

[ 1 – 10 ] [ 11 – 20 ] [ 21 – 30 ] [ 31 – 40 ] [ 41 – 50 ] [ 51 – 60 ]
[ 61 – 70 ] [ 71 – 80 ] [ 81 – 90 ] [ 91 – 100 ]

101-200

[ 101 – 110 ] [ 111 – 120 ] [ 121 – 130 ] [ 131 – 140 ] [ 141 – 150 ]
[ 151 – 160 ] [ 161 – 170 ] [ 171 – 180 ] [ 181 – 190 ] [ 191 – 200 ]

201-300

[ 201 – 210 ] [ 211 – 220 ] [ 221 – 230 ] [ 231 – 240 ] [ 241 – 250 ]
[ 251 – 260 ] [ 261 – 270 ] [ 271 – 280 ] [ 281 – 290 ] [ 291 – 300 ]

301-400

[ 301 – 310 ] [ 311 – 320 ] [ 321 – 330 ] [ 331 – 340 ] [ 341 – 350 ]
[ 351 – 360 ] [ 361 – 370 ] [ 371 – 380 ] [ 381 – 390 ] [ 391 – 400 ]

401-500

[ 401 – 410 ] [ 411 – 420 ] [ 421 – 430 ] [ 431 – 440 ] [ 441 – 450 ]
[ 451 – 460 ] [ 461 – 470 ] [ 471 – 480 ] [ 481 – 490 ] [ 491 – 500 ]

501-600

[ 501 – 510 ] [ 511 – 520 ] [ 521 – 530 ] [ 531 – 540 ] [ 541 – 550 ]
[ 551 – 560 ] [ 561 – 570 ] [ 571 – 580 ] [ 581 – 590 ] [ 591 – 600 ]

601-700

[ 601 – 610 ] [ 611 – 620 ] [ 621 – 630 ] [ 631 – 640 ] [ 641 – 650 ]
[ 651 – 660 ] [ 661 – 670 ] [ 671 – 680 ] [ 681 – 690 ] [ 691 – 700 ]

701-800

[ 701 – 710 ] [ 711 – 720 ] [ 721 – 730 ] [ 731 – 740 ] [ 741 – 750 ]
[ 751 – 760 ] [ 761 – 770 ] [ 771 – 780 ] [ 781 – 790 ] [ 791 – 800 ]

801-900

[ 801 – 810 ] [ 811 – 820 ] [ 821 – 830 ] [ 831 – 840 ] [ 841 – 850 ]
[ 851 – 860 ] [ 861 – 870 ] [ 871 – 880 ] [ 881 – 889 ]

[/col]
[col type=”1_3″]

Newest

[php snippet=3]
[divider type=”thin”]

Most View

[php snippet=4]
[divider type=”thin”]

Most Popular

[php snippet=2]
[divider type=”thin”]

Related Law

Constitutions

Republic Acts

[/col]
[/row]
[clear]